Om Bostøtten

Støtten gør det muligt for dig at mestre eget liv, og fastholde egen bolig. Støtten gives ud fra en individuel vurdering og kan være fleksibel på den måde, at der kan ydes en massiv støtte i perioder med stort behov for støtte og tilsvarende kan der ydes lettere støtte i perioder med mindre behov for støtte.

Der kan eksempelvis bevilges støtte til, at

  • overholde aftaler med f.eks. bank, læge, jobcenter eller det psykiatriske behandlingssystem 
  • åbne post og få reageret på breve 
  • planlægge og overholde div. aftaler 
  • bryde social isolation og hjælp til at komme ud af hjemmet 
  • opnå kontakt med andre områder i kommunen eller med andre sektorer 

Vi skaber motivation ud fra dine individuelle ressourcer, hvor vi igennem en positiv og respektfuld relation, vil hjælpe med at højne din trivsel og derved sikre, at du tager størst muligt ansvar for eget liv og udvikling. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er vant til, at mange opgaver skal vendes på hovedet og ses fra flere vinkler.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk