Målgruppen

Målgruppen er primært udviklingshæmmede borgere, der ikke har behov for et botilbud.

Udover de udviklingshæmmede borgere gives der eksempelvis også støtte til sårbare unge eller til borgere hvor behovet for støtte, er med baggrund i senhjerneskade, autisme eller ADHD.