Målgruppen

Målgruppen er primært udviklingshæmmede borgere, der ikke har behov for et botilbud.

Udover de udviklingshæmmede borgere gives der eksempelvis også støtte til sårbare unge eller til borgere hvor behovet for støtte, er med baggrund i senhjerneskade, autisme eller ADHD.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk